FANDOM


Solitaire Magician
ソリテア・マジカル
SolitaireMagician-SOVR-EN-C-UE
 Tên Nhật ソリテア・マジカル
 Tên Nhật (rōmaji) Soritea Majikaru
 Tên Nhật (Dịch) Solitaire Magical
 Tên Hàn 솔리테어 매지컬
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1300
 Mã số 28966434
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.