FANDOM


Sonic Maid
(オト)()
SonicMaid-TP2-NA-R-UE
 Tên Nhật (Kana)
オト
 Tên Nhật (Chuẩn)
オト
 Tên Nhật (rōmaji) Otome
 Tên Nhật (Dịch) Maiden
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 1200 / 900
 Mã số 38942059
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.