FANDOM


Soprano the Melodious Songstress
(げん)(そう)(うた)(ひめ)ソプラノ
SopranotheMelodiousSongstress-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
うた
ひめソプラノ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の歌
うた
ひめ
ソプラノ
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō no Utahime Sopurano
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1400
 Mã số 62895219
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác