FANDOM


Soul Charge
ソウル・チャージ
SoulCharge-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Nhật ソウル・チャージ
 Tên Nhật (rōmaji) Sōru Chāji
 Tên Hàn 소울 차지
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 54447022
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên