FANDOM


Soul Drain
ソウルドレイン
SoulDrain.jpg
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous.svg
Mã số 73599290
Mô tả Hiệu ứng
Kích hoạt bằng cách trả 1000 Điểm Gốc. Bài Quái thú bị loại ra ngoài, hay cả trong Mộ bài, không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng (tính từ đầu của Chuỗi).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên