FANDOM


Soul Drain Dragon
(こん)(じき)(しん)(りゅう) ドレイン・ドラゴン
SoulDrainDragon-SHSP-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
こん
じき
しん
りゅう ドレイン・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
こん
じき
しん
りゅう
ドレイン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Konjikishinryū Dorein Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Soul-Eating God Dragon - Drain Dragon
 Tên Hàn 혼식신룡 드레인 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 0
 Mã số 55735315
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác