FANDOM


Soul Drain Dragon
(こん)(じき)(しん)(りゅう) ドレイン・ドラゴン
SoulDrainDragon-SHSP-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
こん
じき
しん
りゅう ドレイン・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
こん
じき
しん
りゅう
ドレイン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Konjikishinryū Dorein Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Soul-Eating God Dragon - Drain Dragon
 Tên Hàn 혼식신룡 드레인 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 0
 Mã số 55735315
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên