FANDOM


Soul Exchange
クロス・ソウル
SoulExchange.png
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 68005187
Mô tả Hiệu ứng
Chọnmục tiêu 1 quái thú đối phương điều khiển; lượt này, nếu bạn Hi sinh quái thú, bạn phải Hi sinh quái thú đó, như thể bạn điều khiển nó. Bạn không thể tiến hành Lượt Chiến đấu của bạn trong lượt bạn kích hoạt lá này.
English Description
Target 1 monster your opponent controls; this turn, if you Tribute a monster, you must Tribute that monster, as if you controlled it. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên