FANDOM


Soul Taker
ソウルテイカー
SoulTaker-YGLD-EN-C-1E
 Tên Nhật ソウルテイカー
 Tên Nhật (rōmaji) Souru Teikā
 Tên Hàn 소울 테이커
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 81510157
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]