FANDOM


Soul of Purity and Light
神聖なる魂(ホーリーシャイン・ソウル)
SoulofPurityandLight-SDLS-EN-C-1E
 Tên Việt Linh hồn của sự trong sạch và ánh sáng
 Tên Nhật (Kana)
神聖なる魂
ホーリーシャイン・ソウル
 Tên Nhật (Chuẩn) 神聖なる魂
ホーリーシャイン・ソウル
 Tên Nhật (rōmaji) Hōrīshain Sōru
 Tên Nhật (Dịch) Holy Shine Soul
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1800
 Mã số 77527210
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.