Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Space Gift

7.230bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Space Gift
スペーシア・ギフト
300px-SpaceGiftLCGX-EN-C-1E.png
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 01539051
Mô tả Hiệu ứng
Bốc 1 lá bài với mỗi quái vật "Neo-Spacian" có tên khác nhau mà bạn điều khiển.
English Description
Draw 1 card for each different "Neo-Spacian" name on the monsters you control.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên