FANDOM


Spell Calling
コーリング・マジック
</div>
SpellCalling-POTD-EN-R-1E.jpg
 Tên Nhật コーリング・マジック
 Tên Nhật (rōmaji) Kōringū Majikku
 Tên Nhật (Dịch) Calling Magic
 Tên Hàn 콜링 매직
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 41160595
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên