FANDOM


Spell Calling
コーリング・マジック
SpellCalling-POTD-EN-R-1E
 Tên Nhật コーリング・マジック
 Tên Nhật (rōmaji) Kōringū Majikku
 Tên Nhật (Dịch) Calling Magic
 Tên Hàn 콜링 매직
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 41160595
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]