FANDOM


Spell Counter
()(りょく)カウンター
SpellCounter-AT10-JP-C
 Tên Nhật (Kana)
りょくカウンター
 Tên Nhật (Chuẩn)
りょく
カウンター
 Tên Nhật (rōmaji) Maryoku Kauntā
 Tên Nhật (Dịch) Magical Power Counter
 Tên Hàn 마력 카운터
 Loại Counter
 Văn bản giới hạn This card cannot be in a Deck.
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác