FANDOM


Spell Power Grasp
()(りょく)(しょう)(あく)
SpellPowerGrasp-SDSC-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
りょく
しょう
あく
 Tên Nhật (Chuẩn)
りょく
しょう
あく
 Tên Nhật (rōmaji) Maryoku Shōaku
 Tên Nhật (Dịch) Magic Power Grasp
 Tên Hàn 마력장악
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 75014062
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]