FANDOM


Spell Shattering Arrow
()(ほう)(こう)()()
SpellShatteringArrow-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
こう
かの
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
こう
の矢
 Tên Nhật (rōmaji) Mahōkōka no Ya
 Tên Nhật (Dịch) Magic-Effect Arrow
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 93260132
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.