FANDOM


Spell Strider
マジック・ストライダー
SpellStrider-TDIL-EN-SR-1E
 Tên Nhật マジック・ストライダー
 Tên Nhật (rōmaji) Majikku Sutoraidā
 Tên Nhật (Dịch) Magic Strider
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 600
 Mã số 93966624
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác