FANDOM


Spell Strider
マジック・ストライダー
SpellStrider-TDIL-EN-SR-1E
 Tên Nhật マジック・ストライダー
 Tên Nhật (rōmaji) Majikku Sutoraidā
 Tên Nhật (Dịch) Magic Strider
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 600
 Mã số 93966624
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên