FANDOM


Spell Striker
マジック・ストライカー
SpellStriker
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 600/200
Mã số 93187568
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn) bằng cách loại ra ngoài 1 Bài Phép từ Mộ bài của bạn. Lá này có thể tấn công đối phương trực tiếp. Bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ đợt tấn công liên quan đến lá này.
English Description
You can Special Summon this card (from your hand) by banishing 1 Spell Card from your Graveyard. This card can attack your opponent directly. You take no battle damage from attacks involving this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên