Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Spellbinding Circle

6.331bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Spellbinding Circle
六芒星の呪縛
SpellbindingCircle.jpg
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous.svg
Mã số 18807108
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú đối phương điều khiển; nó không thể tấn công hoặc chuyển đổi tư thế chiến đấu. Khi quái đó bị hủy, hủy lá này.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên