Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Spellbinding Circle

7.170bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Spellbinding Circle
(ろく)(ぼう)(せい)(じゅ)(ばく)
SpellbindingCircle-YGLD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Thần Chú Lục Vong Tinh
 Tên Nhật (Kana)
ろく
ぼう
せいの
じゅ
ばく
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
ぼう
せい
の呪
じゅ
ばく
 Tên Nhật (rōmaji) Rokubōsei no Jubaku
 Tên Nhật (Dịch) Curse of the Hexagram
 Tên Hàn 육망성의저주
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 18807108
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên