FANDOM


Spherous Lady
スフィラスレディ
 Tên Nhật スフィラスレディ
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Rock
 CÔNG / THỦ 400 / 1400
 Mã số 52121290
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác