Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Spherous Lady

7.577bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Spherous Lady
スフィラスレディ
300px
 Tên Nhật スフィラスレディ
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Rock
 CÔNG / THỦ 400 / 1400
 Mã số 52121290
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên