FANDOM


Spirit of the Breeze
そよ(かぜ)(せい)(れい)
SpiritoftheBreeze-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana) そよ
かぜの
せい
れい
 Tên Nhật (Chuẩn) そよ風
かぜ
の精
せい
れい
 Tên Nhật (rōmaji) Soyokaze no Seirei
 Tên Nhật (Dịch) Spirit of the Gentle Breeze
 Tên Hàn 산들바람의 정령
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1800
 Mã số 53530069
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên