FANDOM


Spirit of the Breeze
そよ(かぜ)(せい)(れい)
SpiritoftheBreeze-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana) そよ
かぜの
せい
れい
 Tên Nhật (Chuẩn) そよ風
かぜ
の精
せい
れい
 Tên Nhật (rōmaji) Soyokaze no Seirei
 Tên Nhật (Dịch) Spirit of the Gentle Breeze
 Tên Hàn 산들바람의 정령
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1800
 Mã số 53530069
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác