FANDOM


Spirit of the Fall Wind
(うら)(かぜ)(せい)(れい)
SpiritoftheFallWind-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
うら
かぜの
せい
れい
 Tên Nhật (Chuẩn)
うら
かぜ
の精
せい
れい
 Tên Nhật (rōmaji) Urakaze no Seirei
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 900
 Mã số 26517393
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác