Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Spiritual Swords of Revealing Light

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Spiritual Swords of Revealing Light
(ひかり)()(ふう)(れい)(けん)
SpiritualSwordsofRevealingLight-MVP1-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ひかりの
ふう
れい
けん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひかり
の護
ふう
れい
けん
 Tên Nhật (rōmaji) Hikari no Gofūreiken
 Tên Nhật (Dịch) Protective Seal Spiritual Swords of Light
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 78625592
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên