FANDOM


Spiritual Wind Art - Miyabi
(ふう)(れい)(じゅつ)-「(みやび)
 Tên Nhật (Kana)
ふう
れい
じゅつ-「
みやび」
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふう
れい
じゅつ
-「雅
みやび
 Tên Nhật (rōmaji) Fūreijutsu - "Miyabi"
 Tên Nhật (Dịch) Wind Spirit Technique - "Elegance"
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 79333300
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]