FANDOM


"sprout" là một archetype nhỏ gồm các quái thú Hệ QUANG Cấp độ 1 Loại-Plant với 100 ATKDEF ra mắt chính thức trong gói Primal Origin. Cả 2 thành viên đều là một phần của archetype "Sylvan" và do đó đều có các hiệu ứng khai quật. Bằng cách sử dụng hiệu ứng thay đổi Cấp độ của "Sylvan Princessprout", "Copy Plant" và "Spore", rất dễ để triệu hồi phần lớn các Quái thú Đồng bộQuái thú Xyz.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên