FANDOM


Spy-C-Spy
()(れい)なる密偵(スパイ)(シー)
CynthiatheSplendidSpy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1200/1300
Mã số 21088856
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá này được Triệu hồi Thường: Xem xét 1 lá bài ngẫu nhiên trong Bộ bài Phụ của đối phương, và nếu nó có 2000 ATK trở lên, lá này tăng thêm 1000 ATK. Nếu nó dưới 2000 ATK, bạn tăng thêm Điểm Gốc bằng với ATK của quái thú đó.
English Description
If this card is Normal Summoned: Look at 1 random card in your opponent's Extra Deck, and if it has 2000 or more ATK, this card gains 1000 ATK. If it has less than 2000 ATK, you gain LP equal to that monster's ATK.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên