FANDOM


St. Joan
(せい)(じょ)ジャンヌ
StJoan-DB1-EN-C-UE
 Tên Việt Thánh Joan
 Tên Nhật (Kana)
せい
じょジャンヌ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
じょ
ジャンヌ
 Tên Nhật (rōmaji) Seijo Jannu
 Tên Nhật (Dịch) Saint Jeanne
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Fusion
 CÔNG / THỦ 2800 / 2000
 Mã số 21175632
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác