FANDOM


St. Joan
(せい)(じょ)ジャンヌ
StJoan-DB1-EN-C-UE.jpg
 Tên Việt Thánh Joan
 Tên Nhật (Kana)
せい
じょジャンヌ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
じょ
ジャンヌ
 Tên Nhật (rōmaji) Seijo Jannu
 Tên Nhật (Dịch) Saint Jeanne
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Fusion
 CÔNG / THỦ 2800 / 2000
 Mã số 21175632
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên