FANDOM


Stardust Dragon
スターダスト・ドラゴン
StardustDragon-LC5D-EN-C-1E
 Tên Việt Tinh Vân Long
 Tên Nhật スターダスト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Sutādasuto Doragon
 Tên Hàn 스타더스트 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 44508094
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
Leo PeaceIcon
Bài Đặc trưng trong Anime

Rua nghĩ rằng lá này có thể đánh bại Dark Signers; nó được đề cao trong anime.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.