FANDOM


Stardust Spark Dragon
(せん)(こう)(りゅう) スターダスト
StardustSparkDragon-HSRD-EN-SR-1E
 Tên Việt Tinh Vân Ánh Chớp Bích Long
 Tên Nhật (Kana)
せん
こう
りゅう スターダスト
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
こう
りゅう
スターダスト
 Tên Nhật (rōmaji) Senkōryū Sutādasuto
 Tên Nhật (Dịch) Stardust the Flashing Jade Dragon
 Tên Hàn 섬광룡 스타더스트
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 83994433
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.