Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Stardust Spark Dragon

6.335bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Stardust Spark Dragon
(せん)(こう)(りゅう) スターダスト
StardustSparkDragon.png
Nhóm liên quan Nhóm Stardust
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Dragon/Synchro/Effect
ATK/DEF 2500/2000
Mã số 83994433
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
1 quái thú Tuner + 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải Tuner

Một lần một lượt, trong cả 2 lượt của người chơi (ngoại trừ Bước tính Thiệt hại): Bạn có thể chỉ định 1 lá bài mặt-ngửa mà bạn đang điều khiển; 1 lần trong lượt này, nó không thể bị tiêu diệt thông qua chiến đấu hay bởi hiệu ứng.

English Description
1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters

Once per turn, during either player's turn (except during the Damage Step): You can target 1 face-up card you control; once during this turn, it cannot be destroyed by battle or by card effects.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên