FANDOM


Stardust Xiaolong
スターダスト・シャオロン
StardustXiaolong
Nhóm liên quan Nhóm Stardust
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 100/100
Mã số 68543408
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Khi bạn Triệu hồi Synchro "Stardust Dragon", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ Mộ bài của bạn ở thế Tấn công ngửa-mặt. Một lần một lượt, nếu lá bài này sẽ bị tiêu diệt bởi chiến đấu, nó sẽ không bị tiêu diệt.
English Description
When you Synchro Summon "Stardust Dragon", you can Special Summon this card from your Graveyard in face-up Attack Position. Once per turn, if this card would be destroyed by battle, it is not destroyed.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên