FANDOM


Stargazer Magician
(ほし)()みの()(じゅつ)()
StargazerMagician-PEVO-EN-SR-1E
 Tên Việt Thuật Sĩ Thiên Tinh
 Tên Nhật (Kana)
ほし
よみの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほし
みの魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Hoshiyomi no Majutsushi
 Tên Hàn 별을 읽는 마술사
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 2400
 Mã số 94415058
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.