FANDOM


Một Trận đấu Tượng là một cách khác để chơi Duel Monsters đặc trưng trong Yu-Gi-Oh! ZEXAL. Misawa RokujuroTsukumo Yuma đã tham gia vào một trận như thế ở Duel Sanctuary.

Trong loại Duel này, cả hai người chơi sẽ dùng Bài Gỗ, và Tượng Thú. Tượng Thú được dựa theo hình dạng của những quái thú nổi bật từ series anime thứ hai, và tất cả đều có chung hiệu ứng giảm ATKDEF của chúng về 0 khi nào còn ở trên sân. Các hiệu ứng này sẽ được phá vỡ bởi lá bài hổ trợ cho chúng, "Statue Zone", nó sẽ vô hiệu những hiệu ứng đó. Ngoài ra, trận Duel sẽ bắt đầu khi một số lá bài đã được thiết lập trên phần sân của người chơi.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.