FANDOM


Stellarknight Zefraxciton
覚星輝士(アステラナイト)-セフィラビュート
StellarknightZefraxciton-CROS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
覚星輝士
アステラナイト-セフィラビュート
 Tên Nhật (Chuẩn) 覚星輝士
アステラナイト
-セフィラビュート
 Tên Nhật (rōmaji) Asuteranaito - Sefira Byūto
 Tên Nhật (Dịch) Astellarknight Sephirabuth
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 7
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 0
 Mã số 22617205
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.