FANDOM


Stonehenge Methods
ストーンヘンジ・メソッド
StonehengeMethods
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 86555018
Mô tả Hiệu ứng
Khi có quái thú "Chronomaly" mặt-ngửa bạn điều khiển bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bàiđưa vào Mộ bài: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Chronomaly" Cấp 4 sao trở xuống từ Bộ bài của bạn trong Thế Thủ mặt-ngửa. Nó không thể chuyển đổi tư thế chiến đấu.
English Description
When a face-up "Chronomaly" monster(s) you control is destroyed by battle or by a card effect and sent to the Graveyard: Special Summon 1 Level 4 or lower "Chronomaly" monster from your Deck in face-up Defense Position. It cannot change its battle position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên