FANDOMStructure Deck: Master of Pendulum là một Structure Deck trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game. Nó là Bộ thứ 29 trong series Structure Deck của OCG, nối tiếp Structure Deck: Synchron Extreme.

Đặc trưng

  • Bộ này xoay quanh việc Triệu hồi Dao động.
  • Nó bao gồm 2 con rồng chủ bài cùng nhiều lá bài bắt mắt, nhằm thu hút thêm nhiều người chơi mới và các người chơi nhỏ tuổi!
  • Các lá bài được in lại để đáp ứng như cầu của người chơi, cả mới lẫn cũ.
  • Bao gồm cách thành viên và/hoặc hỗ trợ cho các archetypes "Magician", "Performapal" và "Odd-Eyes".

Phân tích

Mỗi Structure Deck: Master of Pendulum chứa 43 lá bài trong tổng số. Số lượng bài thuộc mỗi độ hiểm như sau:

Hình ảnh

Danh sách

Số Set Tên Anh Tên Nhật Độ hiếm Thể loại
SD29-JP001 Dragonpulse Magician (りゅう)(みゃく)()(じゅつ)() Normal Parallel Rare Normal Pendulum Monster
SD29-JP002 Dragonpit Magician (りゅう)(けつ)()(じゅつ)() Normal Parallel Rare Normal Pendulum Monster
SD29-JP003 Nobledragon Magician ()(りゅう)()(じゅつ)() Super Rare Effect Pendulum Tuner monster
SD29-JP004 Oafdragon Magician‎ (せん)(りゅう)()(じゅつ)() Super Rare Effect Pendulum Monster
SD29-JP005 Performapal Skullcrobat Joker EM(エンタメイト)ドクロバット・ジョーカー Normal Parallel Rare Effect Pendulum Monster
SD29-JP006 Stargazer Magician (ほし)()みの()(じゅつ)() Common Effect Pendulum Monster
SD29-JP007 Timegazer Magician (とき)()みの()(じゅつ)() Common Effect Pendulum Monster
SD29-JP008 Odd-Eyes Pendulum Dragon オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン Super Rare Effect Pendulum Monster
SD29-JP009 Performapal Silver Claw Common Effect Pendulum Monster
SD29-JP010 Performapal Salutiger Common Effect Monster
SD29-JP011 Performapal Thunderhino EM(エンタメイト)ジンライノ Common Effect Monster
SD29-JP012 Metaphys Armed Dragon‎ Common Normal Monster
SD29-JP013 Chaos Hunter Common Effect Monster
SD29-JP014 Fusilier Dragon, the Dual-Mode Beast Common Effect Monster
SD29-JP015 Lyla, Lightsworn Sorceress ライトロード・マジシャン ライラ Common Effect Monster
SD29-JP016 Fencing Fire Ferret Common Effect Monster
SD29-JP017 Inari Fire Common Effect Monster
SD29-JP018 Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness Common Effect Monster
SD29-JP019 Jigabyte Common Effect Monster
SD29-JP020 Goblindbergh Common Effect Monster
SD29-JP021 Morphing Jar メタモルポット Common Flip monster
SD29-JP022 X-Saber Airbellum Common Effect Tuner monster
SD29-JP023 Magna Drago Common Effect Tuner monster
SD29-JP024 Re-Cover Common Effect Tuner monster
SD29-JP025 Sky Iris Normal Parallel Rare Field Spell Card
SD29-JP026 Pendulum Call ペンデュラム・コール Normal Parallel Rare Normal Spell Card
SD29-JP027 Pendulum Shift ペンデュラム・ターン Common Quick-Play Spell Card
SD29-JP028 Pendulum Rising Common Normal Spell Card
SD29-JP029 Sacred Sword of Seven Stars Common Normal Spell Card
SD29-JP030 Summoner's Art (しょう)(かん)()のスキル Common Normal Spell Card
SD29-JP031 Mystical Space Typhoon サイクロン Common Quick-Play Spell Card
SD29-JP032 Scapegoat Common Quick-Play Spell Card
SD29-JP033 Forbidden Dress Common Quick-Play Spell Card
SD29-JP034 Book of Eclipse Common Quick-Play Spell Card
SD29-JP035 Terraforming テラ・フォーミング Common Normal Spell Card
SD29-JP036 Pendulum Back Common Normal Trap Card
SD29-JP037 Powerful Rebirth Common Continuous Trap Card
SD29-JP038 Traptrix Trap Hole Nightmare Common Normal Trap Card
SD29-JP039 Torrential Tribute (げき)(りゅう)(そう) Common Normal Trap Card
SD29-JP040 Eradicator Epidemic Virus Common Normal Trap Card
SD29-JP041 Odd-Eyes Meteorburst Dragon オッドアイズ・メテオバースト・ドラゴン Ultra Rare Effect Synchro Monster
SD29-JP042 Odd-Eyes Absolute Dragon オッドアイズ・アブソリュート・ドラゴン Ultra Rare Effect Xyz Monster
SD29-JP043 Beast-Eyes Pendulum Dragon Normal Parallel Rare Effect Fusion Monster

Liên kết ngoài

  • yugioh-card.com/japan 遊戯王アーク・ファイブ OCG STRUCTURE DECK マスター・オブ・ペンデュラム (Japanese)
  • YGOrganization Structure Deck: Master of Pendulum

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên