Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Structure Deck: Master of Pendulum

6.335bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Structure Deck: Master of Pendulum
Structure Deck: Master of Pendulum
Tên Set bài
Japan Nhật
Kanji và furigana

STRUCTURE DECK(ストラクチャーデッキ ) — マスター・オブ・ペンデュラム

Kanji
STRUCTURE DECK
ストラクチャーデッキ — マスター・オブ・ペンデュラム
Furigana STRUCTURE DECK
ストラクチャーデッキ
— マスター・オブ・ペンデュラム
Thông tin chung
Tập trung

OCG/TCG

Phân loại

Structure Deck

Tiền tố
  • SD29-JP (ja)
Số lượng

43

Ngày phát hành
Nhật
  • 20-06-2015

Structure Deck: Master of Pendulum

Structure Deck: Master of Pendulum là một Structure Deck trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game. Nó là Bộ thứ 29 trong series Structure Deck của OCG, nối tiếp Structure Deck: Synchron Extreme.

Đặc trưng

  • Bộ này xoay quanh việc Triệu hồi Dao động.
  • Nó bao gồm 2 con rồng chủ bài cùng nhiều lá bài bắt mắt, nhằm thu hút thêm nhiều người chơi mới và các người chơi nhỏ tuổi!
  • Các lá bài được in lại để đáp ứng như cầu của người chơi, cả mới lẫn cũ.
  • Bao gồm cách thành viên và/hoặc hỗ trợ cho các archetypes "Magician", "Performapal" và "Odd-Eyes".

Phân tích

Mỗi Structure Deck: Master of Pendulum chứa 43 lá bài trong tổng số. Số lượng bài thuộc mỗi độ hiểm như sau:

Hình ảnh

Danh sách

Số Set Tên Anh Tên Nhật Độ hiếm Thể loại
SD29-JP001 Dragonpulse Magician JP Normal Parallel Rare Normal Pendulum Monster
SD29-JP002 Dragonpit Magician JP Normal Parallel Rare Normal Pendulum Monster
SD29-JP003 Nobledragon Magician JP Super Rare Effect Pendulum Tuner monster
SD29-JP004 Oafdragon Magician‎ JP Super Rare Effect Pendulum Monster
SD29-JP005 Performapal Skullcrobat Joker JP Normal Parallel Rare Effect Pendulum Monster
SD29-JP006 Stargazer Magician JP Common Effect Pendulum Monster
SD29-JP007 Timegazer Magician JP Common Effect Pendulum Monster
SD29-JP008 Odd-Eyes Pendulum Dragon JP Super Rare Effect Pendulum Monster
SD29-JP009 Performapal Silver Claw JP Common Effect Pendulum Monster
SD29-JP010 Performapal Salutiger JP Common Effect Monster
SD29-JP011 Performapal Thunderhino JP Common Effect Monster
SD29-JP012 Metaphys Armed Dragon‎ JP Common Normal Monster
SD29-JP013 Chaos Hunter JP Common Effect Monster
SD29-JP014 Fusilier Dragon, the Dual-Mode Beast JP Common Effect Monster
SD29-JP015 Lyla, Lightsworn Sorceress JP Common Effect Monster
SD29-JP016 Fencing Fire Ferret JP Common Effect Monster
SD29-JP017 Inari Fire JP Common Effect Monster
SD29-JP018 Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness JP Common Effect Monster
SD29-JP019 Jigabyte JP Common Effect Monster
SD29-JP020 Goblindbergh JP Common Effect Monster
SD29-JP021 Morphing Jar JP Common Flip monster
SD29-JP022 X-Saber Airbellum JP Common Effect Tuner monster
SD29-JP023 Magna Drago JP Common Effect Tuner monster
SD29-JP024 Re-Cover JP Common Effect Tuner monster
SD29-JP025 Sky Iris JP Normal Parallel Rare Field Spell Card
SD29-JP026 Pendulum Call JP Normal Parallel Rare Normal Spell Card
SD29-JP027 Pendulum Shift JP Common Quick-Play Spell Card
SD29-JP028 Pendulum Rising JP Common Normal Spell Card
SD29-JP029 Sacred Sword of Seven Stars JP Common Normal Spell Card
SD29-JP030 Summoner's Art JP Common Normal Spell Card
SD29-JP031 Mystical Space Typhoon JP Common Quick-Play Spell Card
SD29-JP032 Scapegoat JP Common Quick-Play Spell Card
SD29-JP033 Forbidden Dress JP Common Quick-Play Spell Card
SD29-JP034 Book of Eclipse JP Common Quick-Play Spell Card
SD29-JP035 Terraforming JP Common Normal Spell Card
SD29-JP036 Pendulum Back JP Common Normal Trap Card
SD29-JP037 Powerful Rebirth JP Common Continuous Trap Card
SD29-JP038 Traptrix Trap Hole Nightmare JP Common Normal Trap Card
SD29-JP039 Torrential Tribute JP Common Normal Trap Card
SD29-JP040 Eradicator Epidemic Virus JP Common Normal Trap Card
SD29-JP041 Odd-Eyes Meteorburst Dragon JP Ultra Rare Effect Synchro Monster
SD29-JP042 Odd-Eyes Absolute Dragon JP Ultra Rare Effect Xyz Monster
SD29-JP043 Beast-Eyes Pendulum Dragon JP Normal Parallel Rare Effect Fusion Monster

Liên kết ngoài

  • yugioh-card.com/japan 遊戯王アーク・ファイブ OCG STRUCTURE DECK マスター・オブ・ペンデュラム (Japanese)
  • YGOrganization Structure Deck: Master of Pendulum

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên