FANDOM


Subterror Behemoth Stygokraken
SubterrorBehemothStygokraken-INOV-EN-SR-1E
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Sea Serpent / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 2600
 Mã số 65976795
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Chưa phát hành
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác