FANDOMSuijin
(すい)()(しん)-スーガ
Suijin-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
すい
しん-スーガ
 Tên Nhật (Chuẩn)
すい
しん
-スーガ
 Tên Hàn 수 마신-스가
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2400
 Mã số 98434877
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác