Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Summon Limit

7.557bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Summon Limit
サモンリミッター
SummonLimit.jpg
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous.svg
Mã số 23516703
Mô tả Hiệu ứng
Không ai được Triệu hồi nhiều hơn hai lần trong lượt. (Vô hiệu sự Triệu hồi tính từ giới hạn này. Vô hiệu bài/hiệu ứng nhằm Triệu hồi sẽ không được tính.)
English Description
Neither player can Summon more than two times per turn. (Negated Summons count toward this limit. Negated cards/effects that would Summon do not count.)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên