FANDOM


Summoner Monk
(しょう)(かん)(そう)サモンプリースト
SummonerMonk-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt Pháp Sư Triệu Hồi Thuật
 Tên Nhật (Kana)
しょう
かん
そうサモンプリースト
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
かん
そう
サモンプリースト
 Tên Nhật (rōmaji) Shōkan Sō - Samon Purīsuto
 Tên Nhật (Dịch) Summon Priest
 Tên Hàn 소환승 서몬 프리스트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1600
 Mã số 00423585
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Giới hạn 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên