FANDOM


Summoner of Illusions
(げん)(そう)(しょう)(かん)()
SummonerofIllusions-FUEN-EN-SR-1E
 Tên Việt Người Triệu Hồi Ảo Ảnh
 Tên Nhật (Kana)
げん
そう
しょう
かん
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
しょう
かん
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō Shōkanshi
 Tên Hàn 환상소환사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 900
 Mã số 14644902
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác