Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Summoner of Illusions

7.194bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Summoner of Illusions
(げん)(そう)(しょう)(かん)()
SummonerofIllusions-FUEN-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Người Triệu Hồi Ảo Ảnh
 Tên Nhật (Kana)
げん
そう
しょう
かん
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
しょう
かん
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō Shōkanshi
 Tên Hàn 환상소환사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 900
 Mã số 14644902
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên