FANDOM


Summoner of Illusions
(げん)(そう)(しょう)(かん)()
SummonerofIllusions-FUEN-EN-SR-1E
 Tên Việt Người Triệu Hồi Ảo Ảnh
 Tên Nhật (Kana)
げん
そう
しょう
かん
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
しょう
かん
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō Shōkanshi
 Tên Hàn 환상소환사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 900
 Mã số 14644902
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.