FANDOM


Super Defense Robot Elephan
SD(スーパーディフェンス)ロボ・エレファン
SuperDefenseRobotElephan-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
SD
スーパーディフェンスロボ・エレファン
 Tên Nhật (Chuẩn) SD
スーパーディフェンス
ロボ・エレファン
 Tên Hàn SD(슈퍼 디펜스) 로보 엘레판
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 2500
 Mã số 45496268
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.