Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Super Defense Robot Lio

7.234bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Super Defense Robot Lio
SD(スーパーディフェンス)ロボ・ライオ
SuperDefenseRobotLio-MP14-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
SD
スーパーディフェンスロボ・ライオ
 Tên Nhật (Chuẩn) SD
スーパーディフェンス
ロボ・ライオ
 Tên Hàn SD(슈퍼 디펜스) 로보 라이오
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1600
 Mã số 08091563
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên