FANDOMSuper Defense Robot Monki
SD(スーパーディフェンス)ロボ・モンキ
SuperDefenseRobotMonki-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
SD
スーパーディフェンスロボ・モンキ
 Tên Nhật (Chuẩn) SD
スーパーディフェンス
ロボ・モンキ
 Tên Hàn SD(슈퍼 디펜스) 로보 몽키
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1200
 Mã số 71880877
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác