Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Super Defense Robot Monki

7.175bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Super Defense Robot Monki
SD(スーパーディフェンス)ロボ・モンキ
SuperDefenseRobotMonki-MP14-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
SD
スーパーディフェンスロボ・モンキ
 Tên Nhật (Chuẩn) SD
スーパーディフェンス
ロボ・モンキ
 Tên Hàn SD(슈퍼 디펜스) 로보 몽키
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1200
 Mã số 71880877
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên