FANDOM


Super Hippo Carnival
(ちょう)カバーカーニバル
SuperHippoCarnival-TDIL-EN-C-1E
 Tên Việt Đại Tiệc Hà Mã
 Tên Nhật (Kana)
ちょうカバーカーニバル
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
カバーカーニバル
 Tên Nhật (rōmaji) Chō Kabākānibaru
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 11050415
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]