FANDOM


Super Roboyarou
レアメタル・ナイト
SuperRoboyarou-LOD-NA-C-1E
 Tên Nhật レアメタル・ナイト
 Tên Nhật (rōmaji) Reametaru Naito
 Tên Nhật (Dịch) Raremetal Knight
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 500
 Mã số 01412158
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.