FANDOM


 
Super Vehicroid - Stealth Union
スーパービークロイド-ステルス・ユニオン
 Tên Nhật スーパービークロイド-ステルス・ユニオン
 Tên Hàn 슈퍼 비크로이드 스텔스 유니온
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3600 / 3000
 Mã số 03897065
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác