FANDOM


 
Super Vehicroid - Stealth Union
スーパービークロイド-ステルス・ユニオン
 Tên Nhật スーパービークロイド-ステルス・ユニオン
 Tên Hàn 슈퍼 비크로이드 스텔스 유니온
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3600 / 3000
 Mã số 03897065
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.