FANDOM


 
Super Vehicroid - Stealth Union
スーパービークロイド-ステルス・ユニオン
 Tên Nhật スーパービークロイド-ステルス・ユニオン
 Tên Hàn 슈퍼 비크로이드 스텔스 유니온
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 9 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3600 / 3000
 Mã số 03897065
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên