FANDOM


 
Super Vehicroid Jumbo Drill
スーパービークロイド-ジャンボドリル
SuperVehicroidJumboDrill-POTD-EN-SR-1E
 Tên Nhật スーパービークロイド-ジャンボドリル
 Tên Hàn 슈퍼 비크로이드 점보 드릴
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2000
 Mã số 36256625
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác