Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Superheavy Samurai Battleball

7.222bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Superheavy Samurai Battleball
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)タマ-(シー)
SuperheavySamuraiBattleball-CROS-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃタマ-
シー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
タマ-C
シー
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjūmusha Tama-Shī
 Tên Nhật (Dịch) Superheavy Samurai Tama-C
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 800
 Mã số 09402966
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên