FANDOM


Superheavy Samurai Battleball
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)タマ-(シー)
SuperheavySamuraiBattleball-CROS-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃタマ-
シー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
タマ-C
シー
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjūmusha Tama-Shī
 Tên Nhật (Dịch) Superheavy Samurai Tama-C
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Machine / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 800
 Mã số 09402966
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.