Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Superheavy Samurai Beast Kyubi

7.547bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Superheavy Samurai Beast Kyubi
(ちょう)(じゅう)()(じゅう)キュウ-(ビー)
SuperheavySamuraiBeastKyubi-BOSH-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
じゅうキュウ-
ビー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
じゅう
キュウ-B
ビー
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjū Majū Kyū-Bī
 Tên Nhật (Dịch) Superheavy Demon Beast Kyu-B
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 9 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 2500
 Mã số 85528209
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên