FANDOM


Superheavy Samurai Big Benkei
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)ビッグベン-(ケー)
SuperheavySamuraiBigBenkei-MP15-EN-R-1E
 Tên Việt Siêu Trọng Võ Sĩ Đại Biện Khánh
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃビッグベン-
ケー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
ビッグベン-K
ケー
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjūmusha Bigguben-Kē
 Tên Hàn 초중무사 빅벤-K(케이)
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 3500
 Mã số 03117804
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.