FANDOM


Superheavy Samurai Big Benkei
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)ビッグベン-(ケー)
SuperheavySamuraiBigBenkei-MP15-EN-R-1E
 Tên Việt Siêu Trọng Võ Sĩ Đại Biện Khánh
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃビッグベン-
ケー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
ビッグベン-K
ケー
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjūmusha Bigguben-Kē
 Tên Hàn 초중무사 빅벤-K(케이)
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 3500
 Mã số 03117804
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.