FANDOM


Superheavy Samurai Big Waraji
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)ビッグワラ-(ジー)
SuperheavySamuraiBigWaraji-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃビッグワラ-
ジー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
ビッグワラ-G
ジー
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjūmusha Bigguwara-Jī
 Tên Nhật (Dịch) Superheavy Samurai Big Wara-G
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1800
 Mã số 36523152
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác