FANDOM


Superheavy Samurai Big Waraji
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)ビッグワラ-(ジー)
SuperheavySamuraiBigWaraji-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃビッグワラ-
ジー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
ビッグワラ-G
ジー
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjūmusha Bigguwara-Jī
 Tên Nhật (Dịch) Superheavy Samurai Big Wara-G
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1800
 Mã số 36523152
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.