FANDOMSuperheavy Samurai Flutist
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)カゲボウ-(シー)
SuperheavySamuraiFlutist-SECE-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃカゲボウ-
シー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
カゲボウ-C
シー
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1000
 Mã số 27978707
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác